Život Mohameda aneb kam čert nemůže, nastrčí ženskou...

16. února 2016 v 19:27 | Janinka |  Myšlenkovo-pochodová
"Drahý, kde máme Šaríu?"
"V hororech, Janinko. Ty jsi mě neposlouchala, když jsem ti říkal, že Korán, Síru a Šaríu jsem zařadil mezi horory?"

No, a tady ta humorná část končí. Šaríu jsem si vytáhla, otevřela, přečetla pár stránek a zase jí odložila. Ačkoliv jsem si myslela, že moje mozkovna je na tohle čtení připravená, nebylo tomu tak. A tak jediné, na co jsem se zatím zmohla a co jsem dokázala vstřebat, byla část islámské trilogie - síra. Tu přiblížil ve stručnější verzi nám, laikům a nevěřícím, nebo-li káfirům, jak nás mile nazývají muslimové, Bill Warner, celosvětově uznávaný odborník na politický islám.

Síra je, zjednodušeně řečeno, životopis Mohameda. Tedy, je to takový zvláštní životopis, neboť spíše, než o Mohamedovi samotném, pojednává z cca 81% o boji Mohameda s káfiry. Už jsem zmínila, že jsou tímto slovem označováni nevěřící, nicméně to je ta slušnější verze výkladu. Káfir totiž není jen někdo, kdo nevyznává islám, káfir je podle Koránu, cituji ze síry:

"...zlý, odporný, je tou nejnižší formou života. Káfir může být podváděn, nenáviděn, zotročen, mučen, zabíjen, obelháván a klamán."

Ale o káfirech někdy příště, protože předpokládám, že nebude dlouho trvat a Šaríjou a celým Koránem se prokoušu také a že si poznatky nenechám pro sebe. Dnes bych vás chtěla seznámit se životem někoho, kdo za vznikem islámu stojí - s prorokem Mohamedem. A také s velmi zajímavým poznatkem, na který jsem při čtení narazila a který se týká úlohy ženy při vzniku islámu. Jako podklad k vytvoření životopisu, u něhož jsem se snažila vynechat stovky jmen a letopočtů, mi posloužilo hned několik zdrojů, ponejvíce jsem však čerpala právě z Koránu a Síry. Možná by bylo nasnadě udělat výtah z první biografie Mohameda, která vznikla asi 120 let po jeho smrti, ale tuhle dvousetstránkovou verzi (již zkrácenou) jsem nemohla ani při sebevětší vůli překousnout. Snad leda po několika skleničkách vína a pod podmínkou, že to nebudu číst jako životopis, ale jako za vlasy přitaženou pohádku. Další zdroje nebyly o moc čtivější, líčení Mohameda v takovýchto životopisech z něj činí nedostižnou legendu:

"Mohamed byl středně vysoký a pohledný muž se světlou pletí, vlnitými hustými rozpuštěnými vlasy po ramena a plnovousem. Jeho tvář zářila jako Měsíc. Dlouhý krk byl podobný krku slonovinové sochy. Byl půvabný a elegantní, měl černé oči a dlouhé husté řasy, široké čelo a dlouhé rovné obočí. Mezi obočím měl žílu, která naběhla, když se rozčílil. Postavě dominovala široká ramena, velká chodidla i ruce a jemné dlaně. Už z dálky to byl ten nejkrásnější, nejskvělejší a nejsladší muž..."

Prostě ideál. A teď už k té uvěřitelnější realitě.


Mohamed, jehož celé jméno je delší, než zima u nás na horách (Abu l-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Haschim ibn Abd Manaf al-Quraschi), se narodil v Mekce kolem roku 570 jako pohrobek, kdy jeho otec, obchodník Abdulláh z rodu Hášimovců, větve arabského kmene Kurajšovců, zemřel během těhotenství Mohamedovy matky Aminy. Některé zdroje uvádějí, že do dvou let žil v poušti se svou kojnou Halimah a poté se vrátil ke své matce. Ta v chlapcových pěti letech zemřela a péči o něj plně přebral dědeček Abd al-Mutalib. V osmi letech Mohamedovi zemřel i ten a tak se jej ujal jeho strýc, Abú Tálib, zcestovalý a uznávaný obchodník, který Mohameda často brával na cesty do Sýrie a naučil ho při nich tajemství obchodu.

Když Mohamed dospěl, najala si ho pro jeho bohaté zkušenosti s obchodem jeho vzdálená sestřenice a bohatá vdova s několika dětmi v jednom, o patnáct let Chadídža, aby jí zastupoval na jejích obchodních cestách po Sýrii. V tomto oboru byl, díky strýci, Mohamed skutečně zdatný a Chadídže vydělával svým umem jmění. V jeho 25 letech mu proto nabídla sňatek, kterým si, do té doby bezvýznamný chudý příslušník rodu, významně sociálně polepšil. Ze sňatku vzešlo šest dětí, dva synové, kteří zemřeli v dětském věku a čtyři dcery, které se dožily dospělosti. Až doposud běžný život zbožného Kurajšovce.

Ve čtyřiceti letech měl při modlitbě v jeskyni, kam často odcházel od své rodiny i na několik měsíců, první vidiny. Zjevení ve formě anděla Gabriela ho násilím nutilo číst a zapamatovat si a opakovat slova, která Mohamedovi předložil. Ačkoliv Mohamed Gabrielovi několikrát tvrdil, že číst neumí, nakonec slova přečetl. Byla to ona známá slova, která Mohamed později spolu s ostatními verši sepsal do knihy, jíž známe pod názvem Korán. Než anděl zmizel, byl Mohamed označen za Alláhova vyslance. Mohamed byl ale po tři roky přesvědčen, že šlo o ojedinělou halucinaci či o Satanovo mámení, pomýšlel dokonce na sebevraždu. Pak se ale Gabriel začal zjevovat znovu a Mohamed se své ženě Chadídže svěřil, že má podezření, že se zbláznil. Kéž by mu tenkrát přitakala a řekla, že blázen sice je, ale že ho má ráda i tak. Situace se však vyvinula úplně jinak. V tomto bodu jsme se totiž dostali k významnému mezníku vzniku islámu, který by se dal přirovnat k onomu známému přísloví "Kam čert nemůže, nastrčí ženskou", v tomto případě ženské dvě. Chadídža totiž nejprve poslala Mohameda ke své sestřenici, která v něm spatřila proroka. Chadídže se označení "prorok" líbilo (komu ne, když jediné známé proroky měli v té době pouze Židé), svému muži a jeho tvrzení o andělovi uvěřila a povzbuzovala ho v dobách, kdy vidiny nepřicházely. Stala se tak první ženou v historii, která přijmula islám za svou víru.

Mohamed svou víru sdílel nejprve jen se svou ženou, synovcem, s příbuznými a přáteli, to mu ale nebránilo, aby ji neustále vylepšoval - od přesného počtu klanění se přes očistné mytí. Své modlitby provozovali u Káby, kamenné krychlovité budovy a posvátného místa, kde se odehrávaly náboženské rituály.

Náboženství samozvaného arabského proroka bylo nazváno islámem, což znamená "podřízení se". Podle něj byl islám jediným dovoleným náboženstvím a každého, kdo odmítl Mohamedovo zjevení, čekal věčný trest. Problémem Mohameda však bylo, že jen málo obyvatel Mekky jevilo zájem o jeho nově vzniklé náboženství a drtivá většina jeho modlitby naprosto ignorovala. Mohamed na tento přístup reagoval odsuzováním starého božstva Kurajšovců, kritizováním jejich civilizace, vysmíváním se způsobu života obyvatel Mekky. Způsobil tak, že islám vyvolal ve městě prudké vášně a nepřátelství.

Ti, kteří se přidali k Mohamedovi, se chodili modlit na okraj Mekky. Během jednoho takového modlení se střetli se skupinou Kurajšovců, kteří se muslimům posmívali. Následkem byla bitka, během níž byla byla poprvé prolita krev ve jménu islámu, i když se nejednalo přímo o smrt, ale o zranění. Kurajšovci se snažili přimět Mohamedova strýce, Abú Táliba, aby svého synovce nějak zpacifikoval, nicméně záhy pochopili, že ten bude nad Mohamedem držet ochrannou ruku a bude se snažit zachovat mezi oběma stranami smír. O to už ale ani jedna z nich nestála. Kurajšovci si přáli Mohamedovu smrt a Mohamed jim dál kontroval svým kázáním. Přesvědčoval ostatní, že existuje jen jeden bůh - Alláh a dál pokračoval v útočení na Kurajšovce a štval je proti sobě navzájem, ačkoliv to byli lidé původně tolerantní a neměli problém s více bohy či náboženstvími.

Když v roce 619 umíral Mohamedův strýc, respektovaný stařešina, který ho do poslední chvíle chránil, odmítl na smrtelné posteli stát se na Mohamedovu žádost muslimem a tak zemřel jako káfir a byl tak, dle islámu, zatracen do pekla. Ve stejném roce zemřela Mohamedova žena Chadídža, do té doby jeho jediná žena. Tři měsíce poté se oženil s muslimkou, vdovou Sawdou a krátce poté se zasnoubil s Áišou, jeho nejoblíbenější budoucí ženou, které v té době bylo šest let. Celkový počet Mohamedových žen není zcela přesně znám, pohybuje se mezi jedenácti a třinácti, k tomu si ale musíme ještě připočítat několik sexuálních otrokyň.

Smrt strýce i první ženy znamenala pro Mohameda velkou ztrátu, přišel o ochrannou ruku, důvěrnici a utěšovatelku. Musel čelit mnohem většímu tlaku ze strany kmene Kurajšovců a proto bylo potřeba najít si co nejdříve spojence. Ty se mu podařilo nalézt v Medíně. Medína v té době byla napůl arabská, napůl židovská a mezi oběma skupinami vládlo neustálé napětí. Arabští Medíňané, obchodníci, často navštěvovali Mekku a její trhy. Jednou navštívili i Mohameda a se zájmem si vyslechli jeho verše. Slovo dalo slovo a Mohamed vyzval Medíňany ke spojenectví, ti složili přísahu, že ho budou chránit a Mohamed jim na oplátku slíbil, že bude válčit proti jejich nepřátelům - Židům. Po návratu do Medíny začali noví muslimové vyznávat své náboženství, leč situace byla podobná, jakou měl Mohamed s islámem v Mekce. Ten z ní nakonec spolu s původními obyvateli konvertujícími k islámu odešel do Medíny.

Po odchodu z Mekky do Medíny trpěli muslimové nouzí, hladem a nemocemi. Jediným možným řešením byly, dle Mohameda, loupežné nájezdy, které muslimům zajistily slušné živobytí. V Medíně Mohamed vystavěl první mešitu. Během třinácti let svého kázání v Mekce obrátil Mohamed na svou víru pouhých 150 věřících. Po ročním působení v Medíně se počet muslimů zvýšil na 250-300. Neshod se ale v Medíně nezbavil, spory měl jak káfiry, tak s Židy. V tuto dobu se Mohamed rozhodl změnit strategii islámu z náboženské na politickou a začal se připravovat na džihád, svatou válku s káfiry. V té době naplnil i své manželství s Áíšou. Té bylo v té době devět let.

Následující léta Mohameda, nyní již politika a válečníka, se nesla v duchu válek, nájezdů, bitev, vraždění a mučení, během nichž se stal vládcem celé Arábie, přičemž se snažil nenechat na živu jediného odpůrce. Počet jeho obětí není zcela přesně znám a velmi výrazně se v různých zdrojích liší, sečtou-li se ale mrtví nemuslimové ze všech jeho bitev, vyjde číslo 1549. I tak jsou to ale čísla nepřesná, neboť se vychází pouze z dochovaných záznamů a u mnoha z nich se bitva zapisuje jako "bitva s mnoha oběťmi". Posledních devět let života byl Mohamed přítomen okolo 65 násilných událostí, největším masakrem bylo hromadné povraždění okolo 800 Židů z Medíny, kteří odmítli přijmout islám za své náboženství.

Podle souhrnného odhadu má džihád za téměř 1400 let své existence na svědomí 270 milionů obětí - 120 milionů Afričanů, 60 milionů křesťanů, 80 milionů hinduistů, 10 milionů buddhistů.

Mohamed zemřel s hlavou v klíně své ženy Áiši 8. června roku 632 v Medíně. Pohřben byl v hrobě pod svou postelí.

Když Mohamed umíral, téměř všichni Arabové konvertovali k islámu. Během deseti let Mohamedových čistek se počet muslimů zvýšil na 100 000, v současné době islám vyznává 1,5 miliardy obyvatel světa.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 16. února 2016 v 19:39 | Reagovat

Tak toto čtení není moc potěšující. Spíš hrůzná budoucnost lidstva pod nadvládou primitivních barbarů. Já bych všechnas náboženství zrušila, myslím církve. Ať si každý věří v co chce, ale doma v soukromí a nezatahuje do toho jiné lidi. Nic dobrého z toho nikdy nevzniklo- nikde.

2 Vlasta Vlasta | E-mail | Web | 16. února 2016 v 21:08 | Reagovat

Růža má na jednu stranu pravdu, na tu druhou se ti to podařilo napsat fakt dobře. Nic podobného jsem ještě nečetla, tematicky ani stylisticky. :D :-)

3 Zuzana Zuzana | 17. února 2016 v 6:42 | Reagovat

Díky za shrnutí - knížku bych asi nečetla a tak jsem si tvým článkem ráda rozšířila obzory:-) hezký den. Zuzana

4 VendyW VendyW | E-mail | Web | 17. února 2016 v 8:32 | Reagovat

Když to tak vezmu kolem a kolem měl islám spousty shodných problémů z raným křesťanstvím. Ježíš také zůstával dlouho nepochopený a velmi pomalu přesvědčoval lidi aby se odklonili od starých bohů a přešli jen k tomu jedinému. A kolik obětí na životech bylo za celou éru christianizace, to jde taky do miliónů. Stejně násilné prvky mají obě náboženství byť se snaží obě ukazovat na venek svou hodnou tvář pokud jim přikyvuješ ale běda když nesouhlasíš. Takže suma sumárum, já prostě říkám že náboženství je zlo. Ať je to islám nebo křesťanství.

5 Nartaya Nartaya | E-mail | Web | 17. února 2016 v 11:44 | Reagovat

Janinko, moc Ti děkuji za zprostředkování tohoto textu. Obdivuji Tě, že jsi se do té slátaniny dala a že jsi ji překonala.

P.S. Můj komentář byl mnohem delší, avšak srší ze mne emoce... Především vztek ze zoufalství, jak jsou dnešní lidé ve svobodném světě tak slepí a hloupí a nechtějí pochopit realitu, kterou skrývají za přátelské objímání s nepřáteli. A oni si je dokonce zvou do svých domovů. Blíju.

Musím toho nechat, jinak mi praskne žíla - mám ji přesně tam, kde Mohamed. Jen jestli já nejsem prorok?! Nejsem, nešoustám nezletilé!

6 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 17. února 2016 v 15:25 | Reagovat

Gratuluji k trpělivosti přečíst si Korán a děkuji za praktické sepsání základů tohoto "mírumilovného náboženství".
Sám jsem zvědav, jestli se tady objeví nějaký sluníčkář a začne ti tvá slova vyvracet. ;-)

7 signoraa signoraa | Web | 17. února 2016 v 15:35 | Reagovat

Jani, máš můj hluboký obdiv za to, že jsi to dokázala přečíst a ještě větší, že jsi to takhle zajímavě a i poutavě sepsala. Neměla bych sílu to číst, stačilo mi, když jsem v pátek v Luxoru na Václaváku na jednom z nejvíce viditelných míst, kolem kterého projdou snad všichni, kteří si jdou koupit knížku, viděla vyskládaný Korán v počtu několika set. Většinou na těchto místech bývají novinky a vejde se sem klidně dvanáct titulů. Ted' jen Korán. Šla jsem s vnučkou a v duchu si říkala - proč? A pak jsem se zamyslela nad tím, co čeká ty malé, kteří ještě ničemu nerozumí.

8 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 17. února 2016 v 15:39 | Reagovat

[4]: Promiň Vendy, ale tady ti budu hodně odporovat, protože přirovnáváním křesťanství k islámu poněkud sčítáš hrušky a jablka.
V Novém zákoně, neboli základnímu kánonu křesťanství, není ani jediná výzva k násilí proti komukoliv. Stejně jako tam není ani jediná výzva k diskriminaci či povyšování se nad někoho. Naopak, v křesťanství jsou násilí, diskriminace a lež přísně zakázány
Pokud tedy nějaký křesťan páchá proti někomu násilí, je to v přímém rozporu se základními pravidly křesťanství.
Zatímco v islámu je tomu zcela naopak, protože Korán k násilí proti bezvěrcům a nebo i k muslimům, kteří porušili Mohamedovy zákony, vyzývá neustále. O násilí vůči ženám ani nemluvě.
Pokud tedy nějaký muslim nepáchá násilí na bezvěrcích, nelže jim a nemanipuluje s nimi, dopouští se vlastně výrazných prohřešků proti učení Koránu. ;-)

9 Janinka Janinka | E-mail | Web | 17. února 2016 v 17:14 | Reagovat

[1]: Mně náboženství nevadí, každý, ať si věří v co chce, třeba v marťany s třiceti chapadly :-D. Mně vadí, když se ve jménu náboženství páchají skutky, které se mi z duše příčí.

[2]: Převeliké díky ti posílám, od tebe, profíka, si takových slov skutečně vážím! :-)

[3]:  Děkuji, rádo se stalo. I tobě hezký zbytek dne! :-)

[4]: Tady bych si dovolila trochu oponovat, islám má přímo v popisu práce ukazovat svou pravou tvář - a ta rozhodně hodná není. Pokud se člověk chová jako pravý muslim, pak je cokoliv, ale rozhodně ne hodný :-).

[5]: Ty ji úžasná, i když si naštvaná, vždy je ve tvém komentáři prvek, který mě rozesměje. Třeba ta tvá žíla, jen ta představa! :-D
Ale vážně - děkuji ti. Článek jsem měla rozepsaný dva měsíce, ale i když jeho poskládání trvalo tak dlouho, nelituji toho. Stejně, jako nebudu litovat dalších článků týkajících se islámu, protože si myslím, že u nás běhá stále ještě příliš mnoho naivních lidí.

[6]: Mockrát ti děkuji, od odborníka si takových slov velice vážím :-).
Také jsem zvědavá, ale nemyslím, že by se to tu nějak zvrhlo. A kdyby náhodou, mám dobrou školu od polovičáka - umlátit je argumentama :-D.

[7]: Mockrát ti děkuji :-). S tím Koránem - jedná se pravděpodobně o módní vlnu aneb jak ze zákazníků vytřískat co nejvíce peněz. My jsme Korán koupili bez problémů, na Síru i Šaríu jsme čekali několik měsíců. Ale stálo to za to, já jsem prostě potřebovala vědět, znát, pochopit. To poslední se mi ale zatím nedaří.

[8]: Skvěle popsáno, něco podobného, ale méně obsáhlého, jsem už Vendy sesmolila taky :-).

10 Chudobka1970 Chudobka1970 | Web | 17. února 2016 v 17:29 | Reagovat

Jsi dobrá, že jsi se tím prokousala a dokázala to hezky přehledně sepsat.  Je to dost smutné čtení. Bez trochy naděje. A to je to, co mě děsí. ..

11 Andri Andri | 17. února 2016 v 17:31 | Reagovat

[8]: [4]:
Dovolím si oponovať a súhlasiť.
Kresťanstvo je presadzované násilím. Od prvých krokov Konštantína a Metoda, kedy boli tvrdohlaví zástanci pôvodnej slovanskej viery fyzicky likvidovaní, (alebo v lepšom prípade predaní do otroctva) majetky dedín prepadali v prospech vznikajúcej cirkvi a likvidovalo sa všetko pôvodné.
Kráľ Ondrej I. nariadil, aby obyvateľ Uhorska, bol za "pohanskú" (radšej hovorím tradičnú slovanskú) vieru sťatý a bol mu zhabaný majetok. Prenasledovanie a upaľovanie čarodejníc nebolo ničím iným.
A ak by ste mysleli, že dnes to majú ľudia, ktorí sa vracajú k tradícii rodu ľahšie, ste na omyle.
Najmä na dedinách sa na rodiča, ktorý nedá svoje deti na náboženstvo pozerá takmer ako na uctievača diabla. V meste Ťa majú "iba" za cvoka, ktorý za splnu mesiaca tancuje v adamovom rúchu okolo vatry.
A to som spomenula iba pár faktov, ktoré mi zišli na um.
Islam je horší, ale tu nejde o to, vybrať si z dvoch zle pochopených filozofií.
Nuž toto je asi debata na dlhšie....
V skratke, islam je pre nás neprirodzený a neprijateľný, ale ani kresťanstvo nebolo pôvodne určené slovanom.

12 Andri Andri | 17. února 2016 v 17:34 | Reagovat

Jani, ospravedlňujem sa za slovný vodopád :-D
Každopádne, pochopila som, že spomínané knihy si čítala z čisto "vedeckého" hľadiska.
Nuž, čítať bibliu a robiť si čiaročky pri každej vražde a násilí...
Aj keď porovnávať sa nedajú.

13 Janinka Janinka | E-mail | Web | 17. února 2016 v 18:04 | Reagovat

[10]: Děkuji ti :-).
Já bych to neviděla tak pesimisticky. Moje babička říká, že náš národ je národ poserů. Ale když jde do tužšího víc, než tuhého, tak jsme se vždycky dokázali semknout. A já myslím, že má pravdu. Nebo v to alespoň věřím :-).

[12]: Vůbec nic se nestalo, jsem velice ráda za každý poznatek pod článkem :-).
Pochopila jsi správně, o islámu jsem do doby, než začala aféra s imigranty, nevěděla prakticky nic. Prostě jsem jen chtěla z relativně pravdivých zdrojů zjistit, o co tady vlastně jde a udělat si na věc svůj vlastní názor, nebýt ovlivněná jinými.

Tak si říkám, Bibli jsem ještě nečetla :-D.

14 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 17. února 2016 v 20:08 | Reagovat

[11]: Já jsem nikde netvrdil, že křesťanství někdy nebylo prosazováno násilím. O tom ani nebyl můj komentář.
Já jen tvrdím, že jakékoliv násilné akty nemají oporu v křesťanském učení. V Novém zákoně o takových metodách nenajdeš ani jedinou zmínku.
Na rozdíl od Koránu, který k násilí vyzývá od samého začátku až do konce.
Já jsem chtěl jen zdůraznit ten propastný rozdíl mezi křesťanským a muslimským učením.
A pokud se někteří křesťané chovají v rozporu s křesťanským učením, tak není chyba v tom učení, ale v těch lidech.
To máš třeba jako s nožem. Nožem si můžeš ukrojit chleba, abys nezemřela hlady, ale taky s ním můžeš někoho zabít. Ale za to ten nůž nemůže, jak s ním někdo zachází. Stejně jako nemůže křesťanská nauka za to, že ji někdo zneužívá.

15 Čerf Čerf | E-mail | Web | 17. února 2016 v 20:15 | Reagovat

Máš mou úctu. Taky už jsem se do takového čtení chtěl pustit (a nepustil, protože se vždycky našlo něco lepšího ke čtení :-)), ale to bylo ještě v době, kdy nebyl islám tolik v mediálním kurzu.

[4]: Auuuuu! Z toho všeho ve zkratce vyplývá, že náboženství je zlo? Promiň Vendy, ale takové brutálně zjednodušující podání se, myslím, píská jako argumentační faul :-).

16 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 17. února 2016 v 20:20 | Reagovat

[9]: Utlouci sluníčkáře argumenty ovšem nemáš šanci, protože sluníčkáři žádné argumenty druhé strany neberou a klidně zpochybní i to, co je nezpochybnitelné. ;-)
S tím už mám zkušenosti. Opsal jsem třeba verš z Koránu, který vyzývá k násilí. Na což jeden sluníčkář reagoval tím, že jsem ten verš prý nenapsal celý a tím jsem změnil jeho význam. On ovšem celý byl. Ten vůl se však ani nenamáhal si ten verš najít, aby si to ověřil. ;-)

17 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 17. února 2016 v 20:26 | Reagovat

[15]: Já bych čtení Koránu u nás zavedl jako povinnou četbu na školách. To aby lidi a zejména ženy dopředu věděly, co je čeká. ;-)

18 Kerria Kerria | Web | 17. února 2016 v 21:30 | Reagovat

Koukám, Janinko, že už se připravuješ... Na podobné čtení nemám žaludek, tak ti děkuji za zkrácenou verzi.

19 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 17. února 2016 v 23:49 | Reagovat

[18]: Čau Zákulo. :D Vy na vesnicích to budete mít dobrý, protože tam se ti machometáni zrovna moc nepohrnou. Nejdříve totiž obsadí města, protože z vesnic by to měli daleko na sociálku pro dávky. :D
Ledaže by jim tam ty dávky nějací sluníčkáři aktivně vozili, aby se oni nemuseli moc namáhat cestováním. :-D
V Německu nebo v Anglii taky na venkově o čmouda nezavadíš. Co by tam taky vlastně dělali, když jsou to všechno neurochirurgové a jaderní fyzici.:-D

20 Andri Andri | 18. února 2016 v 8:26 | Reagovat

[14]:Vlastne porovnávame neporovnateľné, uznávam...
Kresťanstvo je choré práve v tom nepochopení. A svojím konaním cirkevníci poopierajú vlastné slová. Dokonca aj 10 prikázaní. O slovách Ježiša ani nehovorím. Z tých si urobili karisblok.

21 VendyW VendyW | E-mail | Web | 18. února 2016 v 8:29 | Reagovat

[15]: Možná ti to tak připadá, ano jsou náboženství která jsou laskavější, ale když se podíváš do historie tak se vždy největší a nejbrutálnější střety mezi lidmi byly ve jménu Boha. Když to vezmeš od Říma, křesťani byly házeni lvům, ukřižovávali se. To by ještě nebylo tolik obětí, ale dál. Křížové výpravy (bohužel už tenkrát se machometány nepodařilo vymýtit). Bitva na Bílé Hoře a 30.letá válka. Čarodějnické procesy, i když ty nebyly primárně o náboženství ale kdo byla inkvizice? Církevní hodnostáři .... Upálení JanaHusa,  Kalvína, Luthera  a tím pádem u nás následné husitské války.... Později za Marie Terezie turecké nájezdy na Evropu. V dnešní době  veškeré konflikty na Blízkém a Středním východě.II.světová válka a vyhlazování Židů, tady šlo spíš o zvrácenou Hitlerovu duši ale pogromy na Židy byly odjakživa. A proč? Protože vyznávali jiné náboženství než druzí. V Africe Mali, Somálsko a další. Všechno jsou to střety náboženské, muslimové se snaží vyhladit křesťany a naopak. Mysli si o mě co chceš, ale já na církvích a náboženství opravdu nevidím nic dobrého. Jediné malé plus mají za klášterní špitály a školy.

22 VendyW VendyW | E-mail | Web | 18. února 2016 v 8:55 | Reagovat

[8]: Psala jsem to v tom smyslu, že obě náboženství měla podobné začátky. Nesrovnávala jsem už to jak se které náboženství vyprofilovalo později. Když se zrodilo křesťanství také měl nejdřív Ježíš své nasledovníky jen v pár apoštolech, stejně jako Mohamed. A také se setkávali oba s nepochopením. To měla společné. Samozřejmě že další cesty obou náboženství se už diametrálně rozešly. Jak jsem psala, a jak se nelíbilo Petrovi a na to má nárok, pro mne jsou náboženství zlo. Je jen minimum takových která lidi k ničemu nenutí. A v jejichž méně se nevraždilo a nevraždí.

23 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 18. února 2016 v 10:25 | Reagovat

[22]: Křesťanství a islám mají společné pouze to, že jsou postaveny na společném začátku, tedy na praotci Abrahámovi, který je společný pro judaisty, křesťany i muslimy. Proto jsou označována jako náboženství Abrahámovská.
Tím ovšem veškerá podobnost končí, protože islám byl od samého počátku prosazován agresívně a násilně.
Začalo to tím, že v Mekce Mohamed urážel bohy místních obyvatel. Za což byl jimi vyhnán. Proto přišel do Mediny, kde byl místními obyvateli ze soucitu přijat jako uprchlík.
Zde však Mohamed výrazně změnil svoji strategii a od urážení přešel k násilným aktům. Začal v okolí Mediny přepadávat karavany, které byly nezbytně nutné k zásobování města, čímž se snažil obyvatele města vyhladovět a donutit k přestupu na islám. Což se mu povedlo.
A tento princip šíření moci používá islám dodnes, protože islám je především politická ideologie a potom až náboženství. Nejprve infiltrace pomocí "pronásledovaných uprchlíků", potom následuje teror proti původnímu obyvatelstvu a nakonec převzetí moci.
Již dnes vykřikují muslimové ve Velké Británii, že ji přebírají, protože jim jí dal Alláh.
V tomto směru kopírují historii judaismu, protože starověcí Izraelité také přebírali zemi zaslíbenou, neboli tehdejší Kanaan, protože jim jej dal Hospodin.

24 Čerf Čerf | E-mail | Web | 18. února 2016 v 10:44 | Reagovat

[21]: Kdyby to tak bylo, stačilo by "zrušit" náboženství a na zemi by nastal skoro ráj. Ale je to stejné, jako představa, že napravíme společnost zrušením politiky :-). Já bych to viděl jinak - čím víc se mixuje náboženství s politikou, tím větší to bývá průšvih.

25 Iris Iris | E-mail | Web | 18. února 2016 v 11:19 | Reagovat

Je to výzva.

26 Egoped Egoped | E-mail | Web | 18. února 2016 v 11:48 | Reagovat

[16]: Rozmohl se nám tady takový nešvar a mně to zkrátka nedá, abych se pokusil ho uvést na pravou míru :) Věřím, že jste tím sluníčkářem a volem nemyslel mě (protože jak bude jasné z následujících odstavců, musíte mluvit dle slov ve Vašem komentáři o někom jiném), ale vzpomněl jsem si na dosti podobnou záležitosti, která byla řešena na Vašem blogu zde: http://malkiel.blog.cz/1510/neprijemne-prekvapeni - přesněji se to týká komentáře č. 26 a mého v reakci č. 29

Opsal jste následující verše, ke kterým jsem poté vznesl otázku, proč je nenapíšete aspoň celé - povedlo se Vám to totiž jenom u dvou případů ze sedmi:

Malkiel - 9:5  A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!

Celý verš - 9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

----

Malkiel - 2:191  Zabíjejte nevěřící všude, kde je dostihnete.

Celý verš - 2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!

K tomuto verši předchází 2:190 A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.
A následný 2:192 Jestliže však přestanou. . . tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný!

Ale to je jen tak naokraj.

---

Malkiel - 9:29  Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha.

Celý verš: 9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

---

Malkiel - 9:123  Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!

Gratuluji, to je první verš, který jste opsal správně celý.

---

Malkiel - 47:4  A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!

Celý verš - 47:4 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.

---

Malkiel - 33:61  Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti.

Druhý celý správně opsaný verš. Opět na okraj přidávám předcházjící, který mluví o tom, kdo že jsou ti prokletí

33:60 Nepřestanou-li pokrytci a ti, v jejichž srdcích je choroba, a ti, kdož pomluvy šíří v Medíně, věru způsobíme, abys proti nim zakročil a pak již budou jen krátce sousedy tvými.

---

Malkiel - 4:34 A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

Celý verš - 4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

Dovolím si i jeden anglický překlad (s dovysvětlivkami) oné inkriminované části "As to those women on whose part you see ill-conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful), but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance)." O překladu a definici "bití a nebití" se dá dlouho mluvit a i tady si každej najde svoji pravdu a nevyvrátí druhou (třeba fyzické trestání dětí - to by byla dobrá paralela). O tom ale můj komentář teď není.

Přemýšlel jsem, čím to mohlo být, že jste napsal jen dva ze sedmi veršů celé. Tehdy jste mi na to ani už nijak neodpověděl a zapadlo to prachem. Asi se Vám dostala do ruky okleštěná verze Koránu nebo ty chybějící věty někdo polil konvičkou kávy.

Nechce se mi totiž věřit, že byste byl takový vůl jako onen sluničkář, který by si stejně jako Vy ty verše nevyhledal a neověřil :)

27 VendyW VendyW | E-mail | Web | 18. února 2016 v 11:48 | Reagovat

[24]:V tom máš pravdu, povětšinou to bylo vždy spojené s politikou, ale největším podněcovatelem vždy byla církev. Ta tahala za nitky veškerého dění, a pokud se našel slabý panovník byl to o to větší průšvih. Jedině snad když vládl Karel IV. dokázal si s ní poradit v celé říši a taky za jeho vlády najdeš tehdejší Evropu za středověku asi vůbec nejklidnější.

28 renuška renuška | E-mail | Web | 18. února 2016 v 11:55 | Reagovat

No, Jani, přiznávám, že jediné, co jsem nepřečetla celé, bylo Mohamedovo jméno. Jinak prostě ... obdiv, že máš sílu tyhle věci číst, ačkoliv na druhou stranu má člověk alespoň trochu pojem o tom, proč a co je vlastně islám a vše s ním spojené. Což ale neznamená, že to přijmu za své, naopak - jsem ateistka a ateistkou, doufám, zůstanu. Jediné, v co opravdu věřím, je zdravý rozum a ani ten nikdy není stoprocentní. Musím tedy aspoň doufat, že fanatici jakéhokoliv ražení a víry budou izolovaní a nebudou škodit ostatním. Že jsem naivní? to vím už dávno, ale doufat mi to nebrání ... :-?

29 Karryanna Karryanna | E-mail | Web | 18. února 2016 v 12:27 | Reagovat

Mám chuť si trošku zarýpat, jako že podle Tvého textu nebyl Mohamed až tak „samozvaným“ prorokem (zní to, že ho tak primárně označily jeho žena a její sestřenice) nebo si povzdychnout, proč Alláh a ne Bůh (ono to dobře odlišuje, jestli mluvíme o křesťanství nebo o muslimství, na druhou stranu, jak asi tak nazve arabský křesťan Boha?). Hlavně ale obdivuji, že jsi Síru přelouskala, a držím palce, ať časem přelouskáš i zbytek. Já se na Korán a spol též chystám, ale zatím louskám Bibli :)

Asi mi to shrnutí nepřijde tak děsivé jako ostatním. Možná jsem přílišný sluníčkář, možná jsou to ty paralely se Starým zákonem.

[1]: S tvrzením, že z toho nikdy nikde nic dobrého nevzniklo bych asi byla opatrnější. Mám za to, že církev se často starala o různé špitály, školy, sirotčince a podobné věci, a rozhodně se v současnosti spousta křesťanských farností a sborů zapojuje do různých charit a pomoci handicapovaným. Nevím, jak jsou na tom jiná náboženství, ale nevsadila bych si na to, že nepomáhají. Že třeba křesťanství nebo islám napáchaly i spoustu zla, je nezpochybnitelné, a nakonec je samozřejmě každého věc, co z toho komu připadá důležitější.

[8]: Nemůžu si pomoct, ale to, že když křesťan páchá násilí, je to v rozporu s křesťanstvím, zatímco když muslim páchá násilí, je to v souladu s islámem, tedy ta dvě náboženství nemůžeme srovnávat, mi trochu připomíná debaty o komunismu. Často někde zaznívá, že ta myšlenka je dobrá, jenom ji zatím nikde neimplementovali správně. (Čímž nechci debatu stočit na politické režimy, jen vidím tu podobnost.)

A i kdyby kvůli tomu bylo nesrovnatelné křesťanství s islámem, můžeme srovnávat chování křesťanů a muslimů.

Navíc, pokud správně chápu křesťanství, s tím přísným zapovězením násilí to není tak snadné. Křesťanství totiž na jedné straně říká, dá-li ti někdo pěstí, nastav mu i druhou tvář, na druhé straně říká, že právem až povinností křesťana je bránit nevinné (citation needed). V případě nutnosti i za cenu použití násilí.

30 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 18. února 2016 v 12:53 | Reagovat

Stačilo mi přečíst si různé příběhy týkající se kolonizací krajin-lidí, Pak Kámen a bolest o období, kdy žil a tvořil Michelangelo Buonarotti, Jiráskovy romány Temno, Bratrstvo, Bratříci, od Mór Jokaie Synové muže kamenného srdce, třeba Křižáky,v poslední době vycházející kriminální případy od Lyndsay-Davisové z doby říše římské, všude byla zapletená nějaká církev. Anglii se asi docela vrací ta kolonizace různých zemí, jenže za činy předků to odnesou potomci.

31 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 18. února 2016 v 13:05 | Reagovat

Dá se sem dát odkaz? zkusím to
https://www.youtube.com/watch?v=1TaKW3Tkwrs

32 Janinka Janinka | E-mail | Web | 18. února 2016 v 14:10 | Reagovat

[15]: Děkuji ti. Louskám už nějakou dobu, snad dolouskám :-).

[16]: No, můžu se o to alespoň snažit :-).

[18]: Nemáš vůbec zač. Nepřipravuji se, jen se snažím islám a motivace muslimů pochopit. Moc mi to nejde.

[22]:[30]: Pravda, mnoho zločinů se páchalo a páchá ve jménu náboženství, já ale jako mírumilovný buddhista zkrátka nemohu souhlasit s tím, že náboženství je jen zlo :-).

[25]: Challenge! :-D

[26]: Děkuji za nejdelší komentář, jaký jsem kdy viděla a jaký mi byl pod článkem napsán (nepočítám-li spamy na Viagru :-D).

[28]: Děkuji ti, Renuško, nemůžu, než souhlasit, není nad zdravý selský rozum, pak ať si každý věří třeba v ty marťany :-).

[29]: Ty dvě ženské měly být samozřejmě jen pro odlehčení tématu:-), což ale nic nemění na tom, že tak je to v Síře skutečně popsáno. O Mohamedovi se zde nepíše jako o samozvaném prorokovi, nýbrž o člověku, který měl vidiny, v nichž byl za Alláhova vyslance označen. Čert ví, jak to doopravdy bylo.
Článek ani shrnutí nemá v žádném případě působit děsivě, psala-li bych třeba o křesťanství, zřejmě bych psala podobným stylem.

[31]: Růženko, v čem jsou křesťané provokující bílými kříži a řvoucí na muslimy před dětmi lepší, než vulgární muslimové? Vůbec v ničem. A nemyslím, že zrovna tímhle přístupem se něčeho dosáhne. Pokud s tímto stavem někdo může něco dělat, je to jen vláda, ne hrstka aktivistů, kteří se chtějí zviditelnit.

33 Van Vendy Van Vendy | Web | 18. února 2016 v 14:54 | Reagovat

[4]: Ježíš přesvědčoval, ale nezabíjel. Nebo našlas v nějakém období jeho života chvíli, kdy někoho zabil, ve jménu víry? To, že křesťanství později zneužili lidi a pod jeho praporem se dopouštěli zvěrstev, za to můžou znovu a opět lidi. V desateru je Nezabiješ, což je dost podstatné - pokud zabili, udělali odsouzeníhodný čin.
Na rozdil od Koránu, který přímo velí, zabíjet své nepřátele. Náboženství je zlo, ale tohle je horší zlo, protože násilí a poroba je v něm přímo schválené.

34 Van Vendy Van Vendy | Web | 18. února 2016 v 15:06 | Reagovat

[12]:Bible starozákonní je hrozné dílo, to uznávám a taky jsem z toho byla rozhozená. Bible novozákonní už nabízí něco víc a i když tam bylo pár věcí v rozporu, přesto v něm byl jasný motiv nenásilí. To, že lidi ve jménu Boha v pozdější době páchali zlo a hrozné věci, nezavinil Bůh, ale lidé. A proč že nezasáhl? No, jedním z důvodů mohl být, že lidem nechal možnost volby. Jen teorie, nechci se hádat...
[13]: Jsem zvědava, co na Bibli řekneš, protože to je svým způsobem taky jeden horor. :-D I když na druhé straně, čteme to dnešníma očima, ve světě, ve kterém žijem. Tenkrát byl život jinej, podmínky, které nám třeba připadají příšerné, byly tehdy přijatelné, včetně mezilidksého chování, těžko říct.
Vidím že je tu spousta komentářů, nebudu na všechny reagovat, jen vím že mnozí vytahují v souvislosti s islámem to, že i ve jménu křesťanství se vedly války a páchaly hrozné skutky. Ano, vedly a páchaly a v podstatě byly proti božímu přikázání, které znělo Nezabiješ. Navíc, od té dobu se náboženství křesťanské kapku zformovalo a posunulo spíš do soukromé sféry. Když někdo odejde od křesťanství, nikdo ho nepronásleduje a nekamenuje. Když si někdo vezme ateistu nebo hinduistu, nikdo ho nekamenuje a neodsuzuje.
Na rozdíl od islámu, který byl, je a bude stejný jako v době, kdy vzniknul. V tom je největší problém, že je Korán neschopen modernizace a změn. Jak už tady padlo, pokud muslim žije normální mírumilovnej život a vychází v pohodě i s nevěrci, je to sice dobré pro život, ale v podstatě porušuje nařízení, pronásledovat své nevěřící nepřátele. V tom vidím docela tragedii a navíc, podle skutků a podle reality, ani muslimové rození v Evropě nemají k Evropě a ke své domovině vůbec žádný vztah- naopak, ve věcích víry jsou poturčenější než turci. Takže jakákoliv integrace zde je nemožná. Islám v Evropě nemá co dělat, a divím se každému, kdo je vítá s otevřenou náručí.

35 VendyW VendyW | E-mail | Web | 18. února 2016 v 15:18 | Reagovat

[33]:Já jsem neřekla že Ježíš někoho zabíjel. Jak už jsem psala v jiném komentu jen jsem napsala že obě náboženství měla obdobný začátek.

36 Janinka Janinka | E-mail | Web | 18. února 2016 v 16:18 | Reagovat

[34]: Moc děkuji za komentář :-).
Bible mi leží ve skříni už nějakou dobu, ale co jsem slyšela od polovičáka, žádný zázrak to není, i když myslím, že v porovnání třeba s Šaríou to bude docela pohoda :-D.

37 Nartaya Nartaya | E-mail | Web | 18. února 2016 v 17:32 | Reagovat

Dnes na mne vykouklo z facebooku:

Slavný francouzský básník a spisovatel Voltaire napsal před cca 300 lety o posvátné knize všech muslimů - Koránu toto: "Korán je nestravitelná kniha, jejíž každá stránka otřásá zdravým lidským rozumem. Učí strachu, nenávisti a pohrdání druhými. Vražda je v něm legitimní prostředek šíření a udržování této ďábelské doktríny. Znevažuje ženy, rozděluje lidi do tříd a žádá krev a ještě víc krve."

38 Janinka Janinka | E-mail | Web | 18. února 2016 v 18:00 | Reagovat

[37]: Jo, to je docela trefný. Tenhle citát (nikde jsem nenašla oficiální zdroj citátu, nicméně vzhledem k tomu, že Voltaire napsal drama Mohamed, je velice pravděpodobné, že tato slova řekl) vešel do povědomosti díky jednomu rakouskému řečníkovi, ten za to, že Voltaira citoval, dostal pokutu a podmínku - tady je celý článek - http://neviditelnypes.lidovky.cz/glosa-spravedlnost-nebo-politicka-razie-fd9-/p_spolecnost.aspx?c=A151125_162526_p_spolecnost_wag.

39 Van Vendy Van Vendy | Web | 18. února 2016 v 19:08 | Reagovat

[38]: Což je docela katastrofální, protože pokutovat za pravdu, nebo za pouhou citaci klasika, to už je na pováženou a ukazuje to, kam se tahle společnost ubírá.

40 Čerf Čerf | E-mail | Web | 18. února 2016 v 19:35 | Reagovat

[27]: Nemám nejmenší důvod církve hájit (i když se vlastně stále ve své argumentaci omezuješ jen na křesťanství a islám, jejichž činy vydáváš za obecné činy náboženství. Ale možná je dobré podotknout, že i když máme dost důvodů ke Karlovi IV. vzhlížet, byl to mimo jiné i panovník, který byl s církví spojený jako málokterý jiný, doslova prorostlý takovým způsobem, že i na jeho dobu to bylo kromobyčejné.

41 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 19. února 2016 v 0:10 | Reagovat

[26]: Ach jo, už je to tady zase, hovory o pravdě a nepravdě.
Ani tvůj extrémně dlouhý komentář však nic nemění na tom, že islám je již od prvopočátku, tedy od samého Mohameda, násilným náboženstvím, respektive ideologií. Což nakonec dokázal i sám Mohamed svými sepsanými skutky.
Nebo snad chceš zpochybňovat slova samotného proroka Mohameda?

42 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 19. února 2016 v 0:36 | Reagovat

To s tím nastavením druhé tváře nemůže být chápáno jako skutečný fyzický akt, nýbrž se jedná pouze o jedno z mnoha podobenství, kterými se často Ježíš vyjadřoval.
Ale jinak ano, násilí jako poslední možný způsob obrany křesťanské učení připouští. A to je něco špatného, či snad nemorálního, bránit se? Ostatně i moderní zákonodárství většiny států na světě připouší přeměřenou sebeobranu jako zákonný způsob.
Nějak však nechápu, co může mít společného násilí jako poslední možný způsob obrany v křesťanství, s násilím, ke kterému na mnoha místech přímo vyzývá Korán?

43 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 19. února 2016 v 0:40 | Reagovat

[29]:Takže ještě jednou, s přesným určením.
To s tím nastavením druhé tváře nemůže být chápáno jako skutečný fyzický akt, nýbrž se jedná pouze o jedno z mnoha podobenství, kterými se Ježíš často vyjadřoval.
Ale jinak ano, násilí jako poslední možný způsob obrany křesťanské učení připouští. A to je něco špatného, či snad nemorálního, bránit se? Ostatně i moderní zákonodárství většiny států na světě připouští jako zákonný způsob použití síly při sebeobraně.
Nějak však nechápu, co může mít společného násilí jako poslední možný způsob obrany v křesťanství, s násilím, ke kterému na mnoha místech přímo vyzývá Korán?

44 valin valin | E-mail | Web | 19. února 2016 v 6:30 | Reagovat

Teda Janinko, to je excelentní. Tvůj obdivuhodný článek jsem si s velkou chutí přečetla a děkuji za něj. I komenty jsou velice zajímavé... Já bych k tomu řekla jedno. Děkuji, že "zatím" můžu děkovat. Evropa se žene do záhuby a cesta do pekel bývá velmi rychlá a přímá. :-(

45 VendyW VendyW | E-mail | Web | 19. února 2016 v 8:39 | Reagovat

[40]: Asi jsem možná až moc zaujatá, a je fakt že náboženství je víc odnoží než jen islám a křesťanství. Jen ty ostatní se tak nepletou do politiky a není kvůli nim tolik neštěstí. Karel IV. byl nadmíru zbožný, to ano, nicméně spolu s Arnoštem z Pardubic nepáchal tolik zla kvůli víře, (naopak jí využíval ke zlepšení situace v říši)Naopak to co se páchalo třeba ve Španělsku bylo něco jiného. Španělský dvůr byl vždy proslulý svou bigotností a církevní nesnášenlivostí a tím že vladař byl de facto loutka kterou vodili biskupové a kardinálové. Vím, tohle jsou všechno věci které nejsou úplně černobílé, leč prostě já si nemůžu pomoct ale na církvích nevidím nic za co bych je chválila. Prostě se za nimi celými dějinami lidstva táhne mrtvolnej smrad. A velká traumata lidí. Takový je můj náhled a takový zůstane. A jen mne v tom utvrdilo ono nynější napadání jedné naší televize za manipulování lidmi. Kde je ona slavná a vyžadovaná křesťanská pokora?

46 Egoped Egoped | E-mail | Web | 19. února 2016 v 9:11 | Reagovat

[41]: Ale vůbec ne, já nikdy nezpochybňoval, že pro šíření islámu tekla krev a že i násilná cesta má oporu v Koránu. Ani že se Muhammad svými činy a veršy v Koránu pouze usmíval na všechny kolem něj a tím že se islám rozpínal. Přepadalo se, kradlo se, zabíjelo se. Donucovalo k placení daní, konvertování apod. Kdyby ne, tak bychom dneska asi o islámu ani nevěděli, že něco takového vůbec existovalo - což není omluva pro ta zvěrstva, jen konstatování :) Ani proti článku Janinky se nedá snad nic říct, s tím vůbec problém nemám.

Můj komentář nemusel vůbec vzniknout, kdybyste se neopíral o nějakého vola a přitom měl sám v totožné situaci máslo na hlavě :) To je celé.

47 Egoped Egoped | E-mail | Web | 19. února 2016 v 10:11 | Reagovat

[38]: [39]: On ani tak nebyl problém v tom, že někdo citoval Voltairea o tom, jak se dívá na Korán, ale v tom, když někdo veřejně na demonstraci prohlásí, že "Každý muslim je potenciální terorista". Kdyby si odpustil tenhle paušální hanlivý výrok na adresu náboženské skupiny, nemusel by se žádný soud ani konat. V tom zjednopytlování byla potíž - to řekla i samotná soudkyně podle salzburských novin (Salzburger Nachrichten).

Následující text bude především pro Van Vendy [39]::

Mimochodem zaštitovat se Voltairem jako nějakou "autoritou" nebo "klasikem" je celkem vtipné. Je všeobecně známé, že byl kritikem křesťanství, židovství i islámu. A že si u toho nebral servítky.

Mimojiné napsal třeba: "All of the other people have committed crimes, the Jews are the only ones who have boasted about committing them. They are, all of them, born with raging fanaticism in their hearts, just as the Bretons and the Germans are born with blond hair. I would not be in the least bit surprised if these people would not some day become deadly to the human race. "

Český překlad jsem bohužel nenašel, ale tomu, že každý žid se rodí se zuřivým fanatismem v srdci a že by nebyl Voltaire překvapen, kdyby se židé stali jednoho dne smrtícími pro lidskou rasu, snad rozumí každý. Takže kdybych tuhle pasáž někde přednesl, tak by to bylo taky v pořádku, protože jenom cituju klasika? :) Jde přeci o to, CO se říká a ne KDO to říká.

Pokud je tedy něco "katastrofálního a co ukazuje, kam se společnost ubírá", tak je to to, že někdo něco plácne ve veřejnem prostoru / internetu, kde si k tomu dodá svoji omáčku, která může být nepravdivá nebo polopravdivá či zkreslená, přebere ho někdo další a už nikoho nezajímá, jak to vlastně bylo doopravdy se všemi důležitými aspekty.

Jednoduchost interpretace informací, lenost si je ověřovat a tím pádem snadná manipulace - tohle je podle mě současná katastrofa společnosti.

48 Karryanna Karryanna | E-mail | Web | 19. února 2016 v 11:00 | Reagovat

[43]: Nikoliv, na obraně podle mě nic nemorálního není (ač se nabízí otázka, jak mám tedy chápat to podobenství o nastavení druhé tváře).
Ale Ty jsi napsal: „Naopak, v křesťanství jsou násilí, diskriminace a lež přísně zakázány
Pokud tedy nějaký křesťan páchá proti někomu násilí, je to v přímém rozporu se základními pravidly křesťanství.“
To není pravda. Samotný fakt, že křesťan páchá násilí, vůbec v rozporu s pravidly křesťanství být nemusí.

Tím samozřejmě nechci dávat rovnítko mezi násilí jako poslední možný způsob obrany a násilí jako prostředek šíření víry. Jen mi přijde nešťastné ohánět se něčím, co není pravda.

49 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 19. února 2016 v 11:25 | Reagovat

Uf.

50 Janinka Janinka | E-mail | Web | 19. února 2016 v 15:08 | Reagovat

[44]: Děkuji ti, Valin, komentáře jsou opravdu zajímavé a inspirující. Pevně věřím, že není ještě tak zle :-).

[47]: Děkuji za doplnění, salzburgský tisk mě nějak minul :-).

[49]: Diskuze pod článkem je vskutku unikátní. Má nejdelší i nejkratší komentář v historii mého blogu. Děkuji! :-)

51 Miloš Miloš | Web | 19. února 2016 v 21:25 | Reagovat

Tak teď je mně už jasný příměr "dštít síru" :)

Máš můj obdiv, přečíst muslimské fantasmagorie je obdivuhodný čin.
Doufám, že ty jejich přesvědčovací metody nebudeme mít čest poznávat na vlastní kůži.

52 Van Vendy Van Vendy | Web | 20. února 2016 v 0:02 | Reagovat

Po přepsání a následnému smazání asi tří komentářových reakcí jsem to omezila na závěrečné - ještěže pro ně nejsme tak lukrativní a snad proboha se stane zázrak a tahle šílenost se zvrátí. Pořád doufám ve zdravou nasranost lidí, kteří se opravdu vzepřou - což je věc, kterou asi mocní blbci tohoto světa do svých plánů nezahrnuli, neb počítají s konstantami.

53 Malkiel Malkiel | E-mail | Web | 20. února 2016 v 2:02 | Reagovat

[48]: To bychom mohli vést ještě dlouhé polemiky na toto téma. Tak to tedy zestručním.
V desateru Božích přikázání příkaz Nezabiješ!
Zatímco Korán vyzývá k zabíjení na mnoha místech. V tom je tedy ten základní rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. Což bylo samou podstatou začátku této diskuze.

54 jessamine-rose jessamine-rose | Web | 20. února 2016 v 13:36 | Reagovat

Uff... tak toto bola iná šálka kávy! Máš môj obdiv, že si sa dala na čítanie Koránu a zobrala si islam takýmto "útokom" k pochopeniu. Ja som kresťanka a Bibliu som ešte ani raz nemala odvahu čítať. Nie to Korán. Som za to, aby každý veril v to čo chce, čo ho robí šťastným a slobodným... ale nemalo by to zasahovať k ostatným a nútiť ich, aby presne vyznávali to, čo  on a vtedy, kedy on. Toľko krvi čo sa kvôli náboženstvám (islamským, či kresťanským, židovským) už prelialo nemá hraníc. A je jedno, či to bolo v roku 600 a viac a teraz v roku 2016. Ľudia sú stále rovnako zvrátení a vo svojej podstate egoistickí, ak nedokážu žiť po boku druhého len tak - bez tlaku.
Nečítala by som to... ale tvoj článok som prečítala od vrchu až po spodok.

55 Janinka Janinka | E-mail | Web | 20. února 2016 v 19:18 | Reagovat

[51]: Děkuji. S tou sírou mě to napadlo taky :-D.

[52]: Tak to jsme dvě, které v to věří :-).

[54]: Děkuji, jsem ráda, že jsi se přes můj článek prokousala, vážím si každého čtenáře, který o něm, i když třeba jen chviličku, přemýšlí. Díky za názor :-).

56 Iva Iva | 21. února 2016 v 2:37 | Reagovat

Janinko,to se to vzdělává, když to někdo celé přelouská a učiní přehledný výcuc ! Přiznám se, že bych se k přečtení Koránu, Síry a Šaríi asi nepřemluvila, i když jsem přesvědčená, že bychom měli vědět, oč se jedná. S biblí mám také problém a když byl syn malý, zakoupila jsem za účelem vzdělání celé rodiny Dětskou bibli, kde je to pěkně polopaticky napsané. Tak jsem předčítala nějakou chvíli, pak moje snaha vyšuměla a nakonec jsme skončili u Káji Maříka :-D Až přelouskáš i bibli a napíšeš výtah, určitě budu mezi prvními nadšenými čtenáři!

57 Janinka Janinka | E-mail | Web | 21. února 2016 v 14:45 | Reagovat

[56]: Ivo, vůbec si nejsem jistá, jestli se k té Bibli někdy dostanu, a jestli jo, tak to bude echt výcuc. Budu se snažit stihnout to do své smrti :-D.

58 Van Vendy Van Vendy | 21. února 2016 v 19:02 | Reagovat

[57]:Jani, kdysi jsem měla takové zjednodušené biblické příběhy s obrázky. Možná že coby dítěti mi nedělalo problémy tohle číst, připadalo mi to jako pohádky, jen jiné.
Ale před nějakým rokem jsem zkusila přečíst bibli - už dospělejší verzi - a můžu říct, že Starý zákon mě úplně totálně rozhodil. Tolik podlostí, lží a vražd se nenajde jen tak někde. Na druhou stranu, jak jsem už psala, je dobré přemýšlet v kontextu tehdejší doby. Morálka ještě nebyla tak zafixovaná, desatero se teprve mělo objevit (i když ani desatero později ne vždycky fungovalo) a hlavně, život nebo smrt nebylo tenkrát nijak důležité.
Nový zákon oproti tomu je přece jen smířlivější a nadějnější. V tom asi spočívá jeho kouzlo. Sama jsem zvědava, jak se s tím popasuješ.
Jestli tě to uklidní, podobně nehorázně na mě zapůsobily Starověké báje a pověsti, které mi při prvním počtení vůbec nedělaly problémy, ale když jsem je vyhrabala po letech, zjistila jsem, že na mě působí podobně děsivě jako starozákonní Bible.
Připadá mi, co se týče starozákonní bible, tak tam se nejedná o logiku, ale o superego jednoho žárlivého Boha. Možná to souvisí s původním stvořením světa, kdy teprve všechno vznikalo, včetně prvních lidí, a všechno bylo takový nekonfliktní, ale po vyhnání z ráje a rození dalšího potomstva měl možná starozákonní Bůh pocit, že ho už vážně vysírají, takže je potřeba s nima zatočit.
No, to jen tak na okraj :-D  :-D  :-D

59 Janinka Janinka | E-mail | Web | 22. února 2016 v 14:43 | Reagovat

[58]: Jsem netušila, že Starý zákon je takový maso. Tak to se na ně moooc těším. Někdy :-D.

60 Sugr Sugr | E-mail | Web | 22. února 2016 v 18:08 | Reagovat

Janinko co to máš za fešáka v záhlaví?
Kde je ovečka? O_O

61 Mike Mike | Web | 22. února 2016 v 19:50 | Reagovat

[1]: Podle mě je pro náboženství je nejhorší, když je organizované. Velká skupina lidí totiž snadněji ovlivní další jedince a pak se to rozlejzá a rozlejzá... Ať si každý věří, čemu chce, doma si staví svůj oltářík či rovnou kapli, ale ať to nevyžaduje i po ostatních...  

[58]: Mě stačily Biblické příběhy. Na každé straně skape deset lidí a na všechno kouká Bůh... "Čelistí osličí zbil jsem tisíc mužů" :-?

62 Janinka Janinka | E-mail | Web | 23. února 2016 v 14:04 | Reagovat

[60]: Ovečku vystřídal Yoda, doma máme takové Star Wars období :-D.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama